ONLINE REZERVASYON


ALIŞ YERİ

TESLİM YERİ

Alış Tarihi & Saat

Teslim Tarihi & Saat

BİR SONRAKİ AŞAMA
Araç seçimi & fiyat

Rabbi euzü bike min hemezatiş şeyatıyni ve ve euzü bike Rabbi en yahdurun ve hıfzan min külli şeytanin marid

100...ALLAHÜMME EĞİNNİY ALA ZİKRİKE VE ŞÜKRİKE VE HÜSNİ İBADETİK 

100...RABBİ ZİDNİY İLMEN VE FEHMEN İYMANA 
100...Allahümme inniy euzü birazıke min sehatike ve bimuafatatike min ukubetike ve euzü bike minke ... La uhsiy senaen aleyke ente kema esneyte ala nefsik

2700 MÜRİYD
2700 KUDDÜS

1800 HALİYM
1800 HAKİYM
1800 FETTAH
1800 AZİYZ
1800 REŞİYD

900 ALİYM
900 VEDUD
900 VEKİL
900 CAMİ
900 MÜMİYN
900 NUR
900 RAHİYM
900 BASİYR
900 SEMİ

500 LA HAVLE VELA KUVVETE
100 RABBI EUZIBİKE MİN HEMAZATİŞ ŞEYATIYNİ VE EUZUBİKE RABBİ EN YAHDURUN.

Teşekkürler  (93) Cenap Cetinkaya